NAJCZĘŚCIEJ  ZADAWANE  PYTANIA

CO TO JEST I NA CZYM POLEGA PROCES ZMIANY SPRZEDAWCY?

Proces zmiany sprzedawcy ma na celu uruchomienie sprzedaży paliwa energetycznego lub paliwa gazowego przez spółkę ENERGOGAS. Jest to możliwe dzięki udzielanemu pełnomocnictwu, w imieniu Klienta wypowiadamy dotychczasowemu sprzedawcy umowę. Następnie dokonujemy zgłoszenia nowej umowy lokalnemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.

CZY ZMIANA SPRZEDAWCY WIĄŻE SIĘ Z JAKIMIŚ KOSZTAMI?

Zgodnie z przepisami określonymi przez polskie prawo, proces zmiany sprzedawcy jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie użytkownika. Każda spółka, działalność gospodarcza oraz każdy inny podmiot, łącznie z gospodarstwami domowymi, ma prawo do zmiany sprzedawcy gazu i prądu. Nieważne jaka jest Państwa taryfa oraz jak wysokie miesięcznie zużycie macie Państwo możliwość  wyboru i zmiany.

CZY PODCZAS PROCESU ZMIANY SPRZEDAWCY MOGĘ ZOSTAĆ BEZ PRĄDU LUB GAZU?

Nie – proces zmiany sprzedawcy nie wiąże się z przerwą w dystrybucji energii czy gazu, jest ona realizowana nieprzerwanie. Państwa dystrybutor pozostaje bez zmian ponieważ jest przypisany do danego obszaru i nie ulega on zmianie.

CZY ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SPRZEDAWCY JEST PROBLEMATYCZNE?

Wszystkie formalności po podpisaniu umowy, związane ze zmianą sprzedawcy dopełniane są przez ENERGOGAS. Jedyną różnicą jaką Państwo zauważycie po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, w przypadku energii będzie otrzymywanie dwóch rozdzielonych rachunków  – jeden z wyliczeniami opłat za przesył prądu, drugi z niższymi stawkami od nowego sprzedawcy. Natomiast po zmiany sprzedawcy paliwa gazowego nadal będziecie rozliczać się za pomocą jednej faktury.

CZY DWIE OSOBNE FAKTURY ZA ENERGIĘ NIE OZNACZAJĄ PODWÓJNYCH KOSZTÓW?

Nie, ponieważ obie faktury wystawiane są za coś innego.  Jedna będzie pochodziła od dotychczasowej spółki operatorskiej w Państwa rejonie i to ona pobiera opłaty przesyłowe. Opłaty te są pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem i w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie. Drugi rachunek będzie pochodził od ENERGOGAS i będzie zawierał tylko stawki za zużytą energię elektryczną.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A DYSTRYBUTOREM ENERGII?

Sprzedawca zajmuje się sprzedażą energii do odbiorcy końcowego. Dystrybutor odpowiada za dostarczenie do odbiorcy paliwa energetycznego zakupionego u sprzedawcy oraz utrzymanie sieci energetycznej. Klient ma możliwość wyboru i zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, natomiast lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego nie może ulec zmianie.

Z KIM MAM SIĘ KONTAKTOWAĆ W PRZYPADKU AWARII LICZNIKA LUB SIECI?

Za ciągłość i poprawność dystrybucji odpowiedzialny jest Państwa dystrybutor. W jego gestii leży też naprawa urządzeń, odczyty liczników oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy. Proces zmiany sprzedawcy wpływa jedynie na zmianę firmy sprzedającej energię.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY?

Do sfinalizowania umowy wymagany jest wypełniony wniosek z danymi firmy, wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym prawo do własności/ do wynajmu lokalu, dane punktu poboru, oraz ostatnie faktury. Dla energii elektrycznej wymagane są faktury za dwa różne okresy rozliczeniowe, zarówno dla umowy dystrybucji i umowy sprzedaży od wcześniejszego operatora. Dla umowy sprzedaży paliwa gazowego należy do wniosku dołączyć faktury kompleksowe za okres ostatnich dwunastu miesięcy.

OD KIEDY ZACZYNA SIĘ SPRZEDAŻ ENERGII/GAZU PRZEZ ENERGOGAS?

Sprzedaż energii elektrycznej lub paliwa gazowego przez spółkę ENERGOGAS rozpoczyna się z dniem określonym w umowie, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy.

JAK MOGĘ ZMIENIĆ DANE KONTAKTOWE?

Zmiany Państwa danych teleadresowych można dokonać przez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta 583 803 138, kanałem mailowym pod adresem: kontakt@unimot-eig.pl lub wysyłając list tradycyjny na adres: ul. Cypriana Kamila Noriwda 2, 80-820 Gdańsk. Każdorazowo należy do dyspozycji zmiany adresu dołączyć dane identyfikacyjne( NIP, nazwę firmy, nr klienta), celem identyfikacji w systemie.