TARYFA I KONCESJE

Wybierając UNIMOT ENERGIA I GAZ wybierasz bezpieczeństwo – spełniamy wszelkie wymogi i regulacje prawne niezbędne do bezpiecznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego dla naszych Klientów. Działamy na podstawie poniższych decyzji i dokumentów:

GAZ ZIEMNY
onas1o Koncesja na Obrót Paliwami Gazowymi– decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 maja 2014 roku (koncesja numer OPG/200/18912/W/2/2012/UA Spółka otrzymała koncesję na okres do 31 grudnia 2030 roku;
 onas1o Umowa przesyłowa z OGP Gaz-System S.A. – umowa zawarta w dniu 21 sierpnia 2014 roku z Operatorem Systemu Przesyłowego umożliwiająca przesył gazu ziemnego jak również bilansowanie uczestników polskiego systemu gazowego;
 onas1o Umowa dystrybucyjna z Polską Spółką Gazownictwa S.A. – umowa zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 roku z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiająca dystrybucję gazu ziemnego do odbiorców końcowych zlokalizowanych w polskim systemie gazowym;
onas1o TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzona 13 stycznia 2023 r.  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązująca od 28.01.2023 r. Pobierz taryfę

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzona 3 sierpnia 2022 r.  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązująca od 01.09.2022 r. Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O. O. nr 02/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r. obowiązujący od 01.09.2022 r. Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzony 29 września 2017 r. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA i GAZ  SP. Z O.O obowiązujący od 01.10.2017  Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzony 15 czerwca 2018  r. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA i GAZ  SP. Z O.O obowiązujący od 01.07.2018  Pobierz taryfę

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
– zatwierdzona 20 grudnia 2017 r. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ  SP. Z O.O. obowiązująca od 01.01.2018 r. Pobierz taryfę

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
– zatwierdzona 15 czerwca 2018 r. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ  SP. Z O.O. obowiązująca od 01.07.2018 r. Pobierz taryfę

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
– zatwierdzona 14 września 2018 r. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ  SP. Z O.O. obowiązująca od 01.10.2018 r. Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzony 6 października 2021. przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA i GAZ  SP. Z O.O obowiązujący od 01.11.2021  Pobierz taryfę

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzona 23 października 2018 r. przez przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązująca od 01.12.2018 r.  Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – zatwierdzony 5 stycznia 2022 przez Zarząd Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. obowiązujący od 01.02.2022.” Pobierz taryfę

CENNIK SPRZEDAWCY DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO – Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Spółki UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O. O. nr 01/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022r. Pobierz taryfę

TARYFA Nr 3 DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEO– zatwierdzona 31 sierpnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 01.10.2017 r. Pobierz taryfę

ENERGIA ELEKTRYCZNA
 onas1o Koncesja na Sprzedaż Energii Elektrycznej –  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. OEE/588/18912/W/2/2010/UA z dnia 30 czerwca 2010 Spółka otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną na okres do 31 grudnia 2030 roku;

Cennik Sprzedawcy – ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.09.2022 r. dla Odbiorców niekorzystających z ofert promocyjnych i Cenników Umownych oraz Promocyjnych UNIMOT ENERGIA i GAZ Sp. z o. o. Pobierz cennik

Cennik Sprzedawcy – ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.01.2022 r. dla Odbiorców niekorzystających z ofert promocyjnych i Cenników Umownych oraz Promocyjnych UNIMOT ENERGIA i GAZ Sp. z o. o.   Pobierz cennik

Cennik Sprzedawcy – ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.04.2022 r. dla Odbiorców niekorzystających z ofert promocyjnych i Cenników Umownych oraz Promocyjnych UNIMOT ENERGIA i GAZ Sp. z o. o. Pobierz cennik

Cennik Sprzedawcy – Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 01.08.2022 r. dla Odbiorców niekorzystających z ofert promocyjnych i Cenników Umownych oraz Promocyjnych UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o. na energię elektryczną. Pobierz cennik

 

 

Zawarte umowy dystrybucyjne z największymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych w kraju.

 

Struktura Paliw 2019 UNIMOT ENERGIA I GAZ sp. z o.o   pobierz

Struktura Paliw 2020 UNIMOT ENERGIA I GAZ sp. z o.o   pobierz

Struktura Paliw 2021 Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o.  Pobierz